Hariçte İşleme

                           

Hariçte İşleme İzin Belgesi : Serbest  dolaşımdaki eşyanın, işlenmek veya yenilenmek üzere, Türkiye Gümrük  Bölgesi dışına veya serbest bölgelere geçici olarak ihraç edilmesi ve  işlem görmüş ürünün tam veya kısmi muafiyetten yararlanarak serbest  dolaşıma girmesi imkânı sağlayan belgedir. Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle irtibata geçiniz.