Telsiz ve Telekomünikasyon Cihazları Sınıf-2 Bildirimi

İthal edilecek telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanları, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nca denetime tabi tutulmaktadır.

El terminali, kablosuz modemler, GSM baz istasyonları, telsiz cihazlar, meteorolojik radarlar gibi cihazlar, Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği’ne göre Sınıf -2 Bildirim Formu gerektiren bazı ürünlerdendir.