Barkod Numarası Alımı (TOBB Tescil Yazısı)

                                         Üyelik Başvuru Aşamaları

GS1  Türkiye Üyelik Başvuru Formu ve Taahhütname Temin edilir

 

Başvuru Formu doldurulur

Formun üzerinde belirtilen kurallara uygun, eksiksiz ve okunaklı bir şekilde doldurulur.
 

Taahhütname Noterde onaylatılır

Başvuru Formu ile birlikte alınan Taahhütname okunaklı doldurularak Noterde onaylatılır. Noter Onaylı Taahhütname Başvuru Formuna eklenir.
 

Oda Kayıt Sicil Sureti alınır

                Firmanızın Ticaret, Sanayi, Ticaret ve Sanayi Odasına ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı oldugunu gösteren Oda Kayıt Sicil Sureti firmanın kayıtlı oldugu odadan alınır. Oda Kayıt Sicil Suretinin aslı Başvuru Formuna eklenir.
 

Gelir Tablosu

                Firmanın TOBB-GS1 Türkiye’ye başvuru yaptıgı yıldan bir önceki mali yıla ait cirosunu gösteren Gelir Tablosu Başvuru Formuna eklenir. Firma, GS1 Türkiye'ye başvurdugu yıl içinde kurulduysa, kuruluş yılını gösterir Ticaret Sicil Gazetesini Başvuru Formuna ekler.

Üyeliğe Giriş Aidatı bankaya yatırılır

Firmanın bir önceki mali yıla ait cirosuna (Brüt Satış) göre belirlenen ve Başvuru Formunda belirtilen sisteme giriş ücreti, Kurumun banka hesabına yatırılır. Banka dekontu başvuru evraklarına eklenir.
Eğer firmanız Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı ise 
hazırlanan başvuru dosyanız öncelikle  Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) başvurulur daha sonra buradan bir üst yazı ile GS1 Türkiye'ye iletilir.

TOBB-GS1 Türkiye Firmanızı, TOBB-GS1 Türkiye GS1 Sistemine kaydeder. GS1 Firma Numarasını gösteren Tescil Belgesi, GS1 Tanıtım Kitapçıkları size gönderilir.